HomeHướng dẫn sử dụngHướng dẫn quản trị WorryFree Business Security Services

Hướng dẫn quản trị WorryFree Business Security Services

Bạn cần có 1 tài khoản quản trị (hãy liên hệ, chúng tôi sẽ tạo cho bạn)

TM login

Sau khi đăng nhập tài khoản quản trị trên cloud, quản trị viên sẽ thấy xuất hiện các màn hình dưới đây.

Thông tin quản trị bao gồm:

 • Mã license kích hoạt
 • Số lượng thiết bị
 • Thời hạn của license
 • Ấn vào Open console để quản lý thiết bị và cấu hình policy

Quản lý tình trạng chung – Live Status

Live Status

Các thông tin tổng hợp về tình trạng an ninh của các máy tính đang được bảo vệ

 1. Số hiểm hoạ đã tìm được
 2. Các trang web đã chặn
 3. Lượng truy cập không hợp lệ đã chặn
 4. Số lượng file nhiễm ransomware
 5. Tình trạng các thiết bị đang quản lý: nếu hệ thống của bạn có hiển thị 2 tình trạng bên dưới, hãy tìm client và kiểm tra Internet Proxy.
  • Outdate: Agent tại máy tính chưa được cập nhật bản mới nhất.
  • Offline: Máy tính không kết nối mạng

Quản lý thiết bị – Devices

Liệt kê toàn bộ các máy đang được cài đặt bảo vệ (bao gồm cả PC và Mobile).

Ở bước đầu mới cài đặt, quản trị viên có thể tạo trước các folder rồi cài đặt thêm thiết bị. Việc chia folder để dễ dàng hơn cho phần thiết lập policy (ví dụ có những phòng ban được phép truy cập vào 1 vài web đặc thù, còn các phòng ban khác thì không)

Thêm thiết bị – Add Devices

Devices

 • Email Installation Link to Others: Gửi email đường link tới các máy cần cài đặt
 • Install to this Device: Cài đặt cho thiết bị đang truy cập trang portal
 • Download the Installer Package: Tải file cài xuống, rồi gửi đến các máy cần cài đặt
 • Export: xuất danh sách thiết bị
 • Update now: yêu cầu các agent tại các thiết bị cập nhật
 • Uninstall agent: xoá agent khỏi thiết bị (chú ý, sau khi xoá có thể cài lại trên thiết bị khác)

Cài đặt chung – Configue Global Settings

 • Security Settings: chọn các cấu hình để thực thi quyét virus, chặn web
 • Approved/Blocked Settings: thiết lập danh sách web được cho phép và cấm truy nhập
 • Agent control: thiết lập quản trị agent, đặt mật khẩu cho agent
 • Device management: thiết lập giới hạn cho đường link cài đặt

Quét Virus – Scan

scan

Yêu cầu các agent tại các thiết bị thực thi quét virus

Manual Scan:

 • Tuỳ chỉnh các file, đường dẫn để quyét
 • Cấu hình thực thi xoá file hoặc phân vùng nếu phát hiện hiểm hoạ

Scheduled Scan:

Cài đặt quét virus định kỳ theo nhóm. Đây là tính năng này rất có giá trị cho quản trị doanh nghiệp

Vulnerability Scan:

Quyét hiểm hoạ lỗ hổng trên Windows, có thể ảnh hưởng tới thiết bị hoặc lây lan trong mạng


Báo cáo – Report

report

 • Xuất báo cáo theo thời điểm hoặc định kỳ, để theo dõi được tình trạng an ninh của mạng lưới
 • Kiểm soát tình trạng an toàn hệ thống qua các báo cáo.

Quản trị cảnh báo – Administration

admin

Notification: thiết lập các cảnh báo qua email quản trị viên

Device Enrollment Settings: Cài đặt chứng chỉ cho AppleID, dùng để quản lý iPhone, iPad

Tools: Các công cụ mở rộng

Manage Co-Administrators: quản lý quản trị viên


Sản phẩm bản thân có tên là WorryFree nên quản trị gần như không phải thao tác nhiều. Tất cả đều gần như được vận hành chủ động theo chế độ mặc định của Trend Micro. Rất phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ với nguồn lực IT hạn chế.