Vận hành doanh nghiệp

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm và giải pháp tối ưu hoá trong vận hành doanh nghiệp. Các sản phẩm đều là xu hướng của cuộc cách mạng số 4.0. Mang lại nhiều ích lợi, đồng thời tiết kiệm chi phí nhân công cho doanh nghiệp.

TRAO ĐỔI THÔNG TIN

Ứng dụng OTT B2B. Sử dụng nền tảng điện toán đám mây cung cấp hệ thống truyền thông hiện đại cho doanh nghiệp. Một nền tảng duy nhất đáp ứng gần như toàn bộ nhu cầu liên lạc của một doanh nghiệp phổ thông. Với các tính năng còn được tiếp tục phát triển và hoàn thiện cùng khả năng tích hợp cao với các hệ thống qui trình vận hành sẵn có.

 • Thoại nội / ngoại mạng
 • Tin nhắn
 • Thảo luận nhóm
 • Bình chọn, thống kê
 • Điện thoại hội nghị
 • Bản tin doanh nghiệp
 • Danh bạ doanh nghiệp
 • Tổng đài

CAMERA GIÁM SÁT

Engine chứa thuật toán phân tích hình ảnh trên nền cloud. Tích hợp với các hệ thống camera tạo nên hệ thống giám sát toàn diện.

 • Giảm thiểu tối đa thời gian phân tích hình ảnh
 • Giảm thiểu nhân công theo dõi thủ công
 • Cảnh báo thông minh khi có xâm nhập
 • Lưu trữ dữ liệu trên nền điện toán đám mây
 • Tương thích với nhiều loại camera trên thị trường

HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông tin dữ liệu điện tử về đơn vị bán, đơn vị mua, loại hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đơn giá, thuế và giá trị đơn hàng. Đơn hàng được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Hình thức này đang là xu thế bắt buộc trong môi trường doanh nghiệp hiện nay.

 • Tối ưu thời gian gửi / nhận hoá đơn
 • Lưu trữ tìm kiếm dễ dàng
 • Trung tâm dữ liệu hiện đại, đạt tiêu chuẩn về bảo mật và an toàn