Trend Micro Deep Security

Trend Micro Deep Security phần mềm bảo vệ máy chủ cung cấp một nền tảng bảo vệ toàn diện. Được thiết kế để bảo vệ các trung tâm dữ liệu khỏi các hoạt động xâm nhập dữ liệu trái phép.

Các module được tích hợp chặt chẽ. Dễ dàng mở rộng để đảm bảo an toàn cho [máy chủ] + [ứng dụng] + [dữ liệu]. Bảo vệ các nền tảng vật lý, ảo hoá, các máy chủ đám mây, cũng như máy tính để bàn ảo.

Bảo mật ảo: Agentless Security

Bảo vệ hệ thống máy chủ ảo hoá không cần phải cài agent lên từng VM. Tiết kiệm thời gian và tạo giải pháp bảo mật tổng thể cho máy chủ.

Giám sát tính toàn vẹn: Integrity Monitoring

 • Sử dụng công nghệ Intel TPM / TXT để thực hiện tính năng siêu giám sát tính toàn vẹn đối với bất kỳ thay đổi trái phép nào. Qua đó tăng cường an ninh và tiêu chí tuân thủ cho tầng siêu giám sát.
 • Đơn giản hoá việc quản lý bằng cách giảm số lượng các sự kiện được biết đến thông qua danh sách whitelisting tự động trên đám mây từ dịch vụ chứng nhận an toàn phần mềm của Trend Micro ™.

Chống xâm nhập: Intrusion Detection and Prevention (IDS/IPS)

 • Kiểm tra giao thức mạng cho tất cả lưu lượng đến và đi. Kiểm soát hành vi vi phạm chính sách.
 • Tự động chống lại các lỗ hổng đã bị phát hiện nhưng chưa được vá bởi tính năng vá ảo. Thúc đẩy hệ thống bảo vệ cho hàng ngàn máy chủ chỉ trong vài phút mà không cần khởi động lại hệ thống.
 • Giúp hoàn thành các tiêu chí PCI DSS để bảo vệ các ứng dụng web và các dữ liệu đang xử lý.
 • Bảo vệ chống lại sự xâm nhập SQL, lỗ hổng cross-site scripting, và lỗ hổng từ các ứng dụng web khác.
 • Bảo vệ tất cả các hệ điều hành với hơn 100 ứng dụng. Bao gồm cả cơ sở dữ liệu, web, email, và các máy chủ FTP.
 • Tăng cường khả năng hiển thị và kiểm soát các ứng dụng truy cập vào mạng.

Chống mã độc: Anti-Malware

 • Tích hợp VMware vShield Endpoint API để bảo vệ các máy ảo Vmware chống lại virus.
 • Cung cấp công cụ chống phần mềm độc hại để mở rộng bảo vệ cho các máy chủ. Trên đầy đủ môi trường vật lý, ảo hoá, và điện toánđám mây.
 • Cải thiện hiệu suất thông qua bộ nhớ đệm và hệ thống trùng lặp dữ liệu VMware ESX.
 • Tối ưu hoá hoạt động bảo mật để tránh bão virus.
 • Bảo vệ khỏi các cuộc tấn công tinh vi trong các môi trường ảo bằng cách cách ly phần mềm độc hại khỏi hệ điều hành và các module an ninh.
 • Tích hợp với mạng lưới bảo vệ ™ Trend Micro ™ thông báo về mối đe dọa toàn cầu.

Tường lửa: Firewall

 • Chống tấn công vật lý, điện toán đám mây, và các máy chủ ảo với bộ lọc. Thiết lập chính sách cho các network trên tất cả các giao thức trên nền IP.
 • Quản lý chính sách tường lửa trên máy chủ tập trung. Có sẵn tập mẫu cho các loại máy chủ thông thường.
 • Ngăn chặn tấn công từ chối dịch vụ và dò quét thăm dò.
 • Cung cấp log của các sự kiện tường lửa tại máy chủ.

Cảnh báo nội dung Web: Web reputation

Với cơ sở dữ liệu khổng lồ toàn cầu. Các web với nội dung không phù hợp sẽ luôn được cập nhật.

Kiểm tra log: Log Inspection

 • Thu thập và phân tích hệ thống điều hành. Thực thi trên các bản ghi tại hơn 100 định dạng tập tin đăng nhập. Xác định hành vi đáng ngờ, các sự kiện an ninh, và các tác vụ qua trung tâm dữ liệu của bạn.
 • Giúp thực hiện tiêu chí PCI DSS để tối ưu hóa việc xác định các sự kiện bảo mật quan trọng trong nhiều mục log ngầm.
 • Tạo cơ sở cho các sự kiện tương quan, báo cáo và lưu trữ nhật ký tập trung trong máy chủ.

Tích hợp: Amazon Web Service, Microsoft Azure, vCloud Air

Tích hợp sẵn với các nền tảng ảo hoá hàng đầu thế giới của Amazon, Microsoft.

Vá ảo: Virtual Patching

Tạo lá chắn lỗ hổng bảo mật trước khi nó bị có thể khai thác. Loại bỏ hiểm hoạ với tính năng vá khẩn cấp, theo chu kỳ vá lỗi.