HomeHướng dẫn sử dụngHướng dẫn sử dụng Kaspersky Hub – Endpoint Security Cloud

Hướng dẫn sử dụng Kaspersky Hub – Endpoint Security Cloud

Thêm một sự lựa chọn cũng không tệ cho bảo mật doanh nghiệp. Kaspersky từ lâu đã là một thương hiệu nổi tiếng trên toàn cầu nói chung và người Việt nói riêng. Nền tảng Kaspersky Hub dành cho doanh nghiệp cũng rất trực quan và dễ sử dụng.
Sau khi đăng nhập vào cổng quản trị trên nền cloud, quản trị viên sẽ thấy giao diện sau

Information panel

Getting started

hướng dẫn sử dụng Kaspersky hub
Kaspersky – Information Panel – Getting Started

Hiển thị tổng thể tình trạng của doanh nghiệp.

Monitoring

Kaspersky - Information Panel - Monitoring
Kaspersky – Information Panel – Monitoring

Kiểm soát thông tin cơ bản của doanh nghiệp:

  • Thời điểm hết hạn license
  • Số lượng cơ sở dữ liệu cần cập nhật
  • Tình trạng hoạt động của agent
  • Các vi phạm chính sách bảo mật
  • Tạo chứng chỉ thực thi cho di động

Statistics

Kaspersky - Information Panel - Statistics
Kaspersky – Information Panel – Statistics

Thống kê các tham số bảo mật của doanh nghiệp

Events

Kaspersky - Information Panel - Events
Kaspersky – Information Panel – Events

Liệt kê các sự kiện liên quan đến sản phẩm. Bao gồm cả end-point và server quản trị

Licenses

Kaspersky - Information Panel - Licenses
Kaspersky – Information Panel – Licenses

Hiện thị license của sản phẩm:

  • Số lượng thiết bị
  • Thời hạn license

Users

Kaspersky - Users
Kaspersky – Users

Liệt kê các nhóm hoặc tài khoản được tạo. Thông số thiết bị gắn kèm với tài khoản. Thông tin về quyền cũng như Security profile đang được áp dụng.

Devices

Kaspersky - Devices
Kaspersky – Devices

Hiển thị tài khoản thiết bị đang sử dụng Karspersky Hub. Thực thi cập nhật cơ sở dữ liệu virus hoặc thực hiện quét virus tuỳ theo các máy được yêu cầu.

Security pofiles

Kaspersky - Security profiles
Kaspersky – Security profiles

Thiết lập cấu hình bảo mật tuỳ theo chức năng và chính sách của doanh nghiệp. Đây chính là khâu quan trọng trong việc phân cấp các nhóm ở mục Users.

Quarantine

Kaspersky - Quarantine
Kaspersky – Quarantine

Hiển thị các thông tin virus bị cách ly.

Distribution packages

Kaspersky - Distribution Packages
Kaspersky – Distribution Packages

Cũng như Trend Micro, Kaspersky có thể tải bộ cài offline hoặc gửi bộ cài cho đồng nghiệp qua email. Rất tiện cho tác vụ quản lý tập trung của doanh nghiệp.

Settings

Kaspersky - Settings
Kaspersky – Settings

Cấu hình cảnh báo sự kiện. Cài đặt cập nhật và thiết lập các chế độ quét virus.