HomeCông thức ExcelSử dụng Excel để tạo lịch làm việc

Sử dụng Excel để tạo lịch làm việc

Kiến trúc của Excel chia theo các hàng và cột. Do đó rất tiện để tạo các lịch, bảng làm việc theo khung thời gian. Thực tế kiểm nghiệm của mình, hiệu quả của việc sử dụng Excel để tạo lịch làm việc rất cao. Trong khi lại dễ hơn tưởng tượng rất nhiều.

sử dụng Excel để tạo lịch làm việc
Lịch làm việc

Trong bảng biểu ở trên, chỉ có duy nhất một công thức

=IF(AND(D$1>=$B2,D$1<$C2)=TRUE,”X”,””)

Được kéo để copy / paste cho toàn bộ range từ D2 tới W6.

Lịch làm việc formated

Với việc áp dụng thêm Condition, bảng làm việc sẽ sinh động và chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Các bạn hoàn toàn có thể chủ động thêm ca làm việc, để nhân sự có thể chọn làm 1-2 hoặc 3 ca một ngày. Lúc đó quản lý chỉ việc nhìn vào thanh màu xanh, để xác định khung thời gian. Rất hiệu quả khi áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ, hoặc xưởng làm việc theo ca đấy.