BẢN TIN   •   ADMIN GUIDE  •   EXCEL GUIDE  •   COMPANY PROFILES

Cơ chế bảo vệ dữ liệu riêng tư của Karo

Karo privacy
HomeBản tinCơ chế bảo vệ dữ liệu riêng tư của Karo

Một trong những yêu cầu bắt buộc khi áp dụng một sản phẩm vào doanh nghiệp, đó là bảo vệ được người dùng. Và với cơ chế bảo vệ dữ liệu riêng tư của Karo, bạn hoàn toàn có thể yên tâm.

Dữ liệu nội dung

Việc mã hoá dữ liệu end-to-end, đảm bảo nội dung trao đổi giữa các cá nhân với nhau, giữa cá nhân với nhóm hoàn toàn được bảo vệ. Ngay cả nhà cung cấp dịch vụ cũng không thể giải mã được dữ liệu của bạn.

Với dữ liệu doanh nghiệp, chỉ những quản trị viên được cấp quyền, mới có thể tiếp cận các nội dung theo quyền hạn phân định của mình.

Dữ liệu số điện thoại

Tính năng Danh bạ doanh nghiệp mang lại sự thuận tiện cho người sử dụng. Nhân sự tại các tổ chức lớn không cần lưu số điện thoại thủ công, tất cả có thể tìm trên Danh bạ công ty. Nhưng điều đó cũng có thể làm ảnh hưởng tới dữ liệu riêng tư, đặc biệt của các cá nhân có vị trí cao trong tổ chức. Yên tâm. Karo có cơ chế dấu số cho những cá nhân, đơn vị đặc biệt. Sau khi dấu số, các thành viên trong doanh nghiệp vẫn liên lạc qua Karo với nhân sự được dấu số bình thường, nhưng sẽ không được biết đầy đủ số điện thoại cá nhân đó là gì.

Ví dụ, số điện thoại 0912345678, sau khi bị dấu số sẽ hiển thị 091#####78

Danh bạ native

Danh bạ Native là danh bạ mặc định trên điện thoại của bạn. Đây là thứ tự ưu tiên cao nhất. Ví dụ, bạn đã được Tổng Giám đốc cho số điện thoại và lưu vào máy, cho dù Karo có ẩn số, bạn vẫn hiển thị đầy đủ số khi Tổng Giám đốc gọi bạn. 

#1: Karo (B2C) và Karo (B2C)

#1: Karo (B2C) và Karo (B2C)

2 số đều là B2C và do vậy đều ở chế độ người dùng cơ bản. Khi gọi cho nhau hiển thị số của cả 2 bên.

#2: Karo (B2B) và Karo (B2C)

#2: Karo (B2B) và Karo (B2C)
#2: Karo (B2B) ẩn và Karo (B2C)

Khi được cấp quyền nằm trong một doanh nghiệp, bạn sẽ được kích hoạt chế độ bảo vệ quyền riêng tư. Các số điện thoại ngoài doanh nghiệp của bạn sẽ thấy số điện thoại bạn gọi tới bị dấu số.

#3: Karo (B2B) và Karo (B2B)

Cùng doanh nghiệp

Cùng doanh nghiệp: Karo (B2B) và Karo (B2B)
Cùng doanh nghiệp: Karo (B2B) ẩn và Karo (B2B)

Nếu bạn cùng doanh nghiệp, sẽ tuỳ theo cấu hình mà bạn thấy số đầy đủ hoặc số bị dấu.

Khác doanh nghiệp

Karo (B2B) và Karo (B2B) khác doanh nghiệp

Người dùng được bảo vệ quyền riêng tư do đều nằm trong một doanh nghiệp riêng. Cả 2 bên sẽ không biết đầy đủ số điện thoại của nhau. Dĩ nhiên nếu muốn, bạn sẽ cho số để lưu ở native.