BẢN TIN   •   ADMIN GUIDE  •   EXCEL GUIDE  •   COMPANY PROFILES

Đánh giá phần mềm diệt virus cho doanh nghiệp 2018

AV-TEST
HomeBản tinĐánh giá phần mềm diệt virus cho doanh nghiệp 2018

Báo cáo định kỳ cho Windows

Báo cáo định kỳ cho macOS

Và báo cáo định kỳ cho Android

AV TEST – Đánh giá phần mềm diệt virus cho doanh nghiệp 2018

AV Test là một tổ chức độc lập có trụ sở ở Đức. Chuyên đưa ra các đánh giá về các phần mềm diệt virus và bảo vệ thông tin. Các đánh giá của AV-TEST có uy tín rất cao, mang lại cái nhìn tổng thể các sản phẩm diệt virus (anti-virus) trên Thế giới.

AV Test chia đánh giá theo 3 nhóm:

  • Nhóm sản phẩm cá nhân
  • Nhóm sản phẩm doanh nghiệp
  • Và các sản phẩm IoT

Thường là 2 tháng 1 lần, họ sẽ đưa ra các báo cáo liên quan đến các sản phẩm bảo vệ doanh nghiệp. Trong môi trường hiện tại, các báo cáo chủ yếu tập trung vào hệ điều hành Windows. Mac và Android có tần suất báo cáo ít hơn.

Chúng tôi sẽ update các báo cáo sản phẩm bảo vệ doanh nghiệp 2018 tại post này.